نمایش 9 24 36

تشک مدیکال

۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان۱۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان

این تشک در دسته­ بندی تشک­های طبی به صورت سفت و فول ارتوپدیک قرار گرفته است. پارچه این تشک گردبافت سوزنی می ­باشد که لطافت و نرمی فوق العاده ­ای دارد. تشک مدیکال دو طرفه می ­باشد. ارتفاع این تشک حدودا 24 سانتی­متر است.

تشک مموری مدیکال

۱۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان۲۵.۶۰۰.۰۰۰ تومان

این تشک در دسته ­بندی تشک­های طبی به صورت نسبتا نرم و فول ارتوپدیک قرار گرفته­ است. پارچه این تشک گردبافت سوزنی می­ باشد که لطافت و نرمی فوق­ العاده ­ای دارد. تشک مموری مدیکال به دلیل وجود پد یک طرفه می ­باشد. ارتفاع این تشک حدودا 27 سانتی­متر است.

تشک نوامکس

۴.۷۰۰.۰۰۰ تومان۱۰.۴۰۰.۰۰۰ تومان

این تشک با فنربندی میکروبونل در دسته ­بندی تشک­های طبی-فنری، با درجه سفتی متمایل به سفت قرار می­ گیرد. پارچه تشک ساتن نخ پنبه می­ باشد که ضداصطحکاک و آنتی­باکتریال است. تشک نوامکس دو طرفه می­ باشد. ارتفاع این تشک حدودا 25 سانتی­متر است.

تشک هرمس

۷.۳۰۰.۰۰۰ تومان۱۶.۲۰۰.۰۰۰ تومان
این تشک با فنربندی میکروبونل در دسته ­بندی تشک­های طبی-فنری، با درجه سفتی متوسط در این گروه قرار می­ گیرد. پارچه تشک ساتن نخ پنبه می­باشد که ضداصطحکاک و آنتی­باکتریال است. تشک هرمس به دلیل پد HR یک طرفه می­ باشد. ارتفاع این تشک حدودا  30 سانتی­متر است.