مشاهده همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

تشک آرمونی

۵.۴۰۰.۰۰۰ تومان۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

این تشک با فنربندی میکروبونل در دسته­ بندی تشک­های طبی-فنری، با درجه سفتی متمایل به سفت قرار می­ گیرد. پارچه تشک ساتن نخ پنبه می­ باشد که ضد اصطحکاک و آنتی­ باکتریال است. تشک آرمونی دو طرفه می­ باشد. ارتفاع این تشک حدودا 30 سانتی­متر است.

تشک فرونیا

۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان۱۷.۲۰۰.۰۰۰ تومان

این تشک با فنربندی میکروبونل در دسته ­بندی تشک­های طبی-فنری، با درجه سفتی نسبتا نرم در این گروه قرار می گیرد. پارچه تشک ساتن نخ پنبه می باشد که ضداصطحکاک و آنتی­ باکتریال است. تشک فرونیا به دلیل پد HR یک طرفه می ­باشد. ارتفاع این تشک حدودا 34 سانتی­متر است.

تشک نوامکس

۴.۳۰۰.۰۰۰ تومان۹.۶۰۰.۰۰۰ تومان

این تشک با فنربندی میکروبونل در دسته ­بندی تشک­های طبی-فنری، با درجه سفتی متمایل به سفت قرار می­ گیرد. پارچه تشک ساتن نخ پنبه می­ باشد که ضداصطحکاک و آنتی­باکتریال است. تشک نوامکس دو طرفه می­ باشد. ارتفاع این تشک حدودا 25 سانتی­متر است.

تشک هرمس

۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان۱۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان
این تشک با فنربندی میکروبونل در دسته ­بندی تشک­های طبی-فنری، با درجه سفتی متوسط در این گروه قرار می­ گیرد. پارچه تشک ساتن نخ پنبه می­باشد که ضداصطحکاک و آنتی­باکتریال است. تشک هرمس به دلیل پد HR یک طرفه می­ باشد. ارتفاع این تشک حدودا  30 سانتی­متر است.