Medical Mattress

  • Knitted Fabric Cover: پارچه گردبافت
  • Layer: anti allergic, anti sweat and anti bacterial

Guarantee : 5 YEARS

6,800,000 Toman

Guarantee : 5 YEARS

7,600,000 Toman

Guarantee : 5 YEARS

9,100,000 Toman

Guarantee : 5 YEARS

10,600,000 Toman

Guarantee : 5 YEARS

12,100,000 Toman

Guarantee : 5 YEARS

13,600,000 Toman

Guarantee : 5 YEARS

15,200,000 Toman

از نوع تشک های طبی و فول ارتوپدیک می باشد. بالاترین درجه سفتی را بین تشک های مونسا به خود اختصاص داده است. 

این تشک به افرادی که دچار مشکلات سلامتی، کمر درد، دیسک و ... هستند توصیه می شود. و همچنین افرادی که پزشک خواب بر سطح سفت را برای آن ها تجویز کرده است. 

تشک های طبی مونسا تحت نظارت پزشکان ارتوپد ترک و اروپایی مونسا در کایسری ترکیه طراحی شده است. 

با اسکن QR کد در دیواره تشک می توانید از اصالت محصول خود اطمینان حاصل نمایید. 


Layer specifications:
Knitted Fabric Cover پارچه گردبافت
Layer anti allergic, anti sweat and anti bacterial
central core:
internal backbone Rebond